Sunday, June 26, 2011

GIta Mahatmiyam - 1

ஒலி வடிவில் கேட்க 


ஸ்ரீ கணேஷாய நம: கோபால கிருஷ்ணாய நம: 
1.
தாரோ உவாச:
பகவான் பரமேஷான பக்திர் அவ்யபி சாரிணீ
பிராரப்தம் பூஜ்ய மானஸ்ய கதம் பவதி ஹே பிரபோ
பூமி சொன்னது:
பகவானே! உயர்ந்த தலைவனே!
பிராரப்த கர்மா ஆகிய சம்சார ஜீவனத்தில் மூழ்கியுள்ள ஒருவனிடம் எவ்வாறு சலனமற்ற பக்தி தோன்ற முடியும் பிரபுவே?

2.
ஸ்ரீ விஷ்ணுர் உவாச:
பிராரப்தம் பூஜ்ய மானோ ஹி கீதா அப்யாசரதா சதா
ச முக்தா ச ஸுகீ லோகே கர்மணா நோபலிப்யதே
ஸ்ரீ விஷ்ணு சொன்னது:
சம்சார ஜீவனத்தில் ஒருவன் மூழ்கி இருந்தாலும், கீதையை ஒழுங்காக பாராயணம் செய்பவனால் முக்தி அடைய முடியும். அவன் இந்த உலகில் மிகுந்த சந்தோசம் உடையவனாக இருப்பான். எந்த கர்ம வினையும் அவனை அண்டாது.

3.
மகா பாபாதி பாபானி கீதா தியானம் கரோதி சேத்
க்வச்சித் ஸ்பர்ஷம் ந குர்வந்தி நளினி தளம் அம்புவத்
தாமரை இலையை எப்படி நீரினால் கறைப் படுத்த முடியாதோ, அதைப் போல கீதையை ஒழுங்காக பாராயணம் செய்யும் ஒருவனை எந்தப் பாவமும் தீண்டாது. 

4.
கீதாயஹ் புஸ்தகம் யத்ர யத்ர பாட: ப்ரவர்த்ததே
தத்ர சர்வாணி தீர்தாணி பிரயாகாதீணி தத்ர வை
எங்கெல்லாம் கீதை வைக்கப் பட்டுள்ளதோ , எங்கெல்லாம் கீதை படிக்கப் படுகிறதோ, அங்கெல்லாம் பிரயாகை போன்ற எல்லா புண்ணிய தலங்களும் உறையும்.

5.
சர்வே தேவாச்ச ரிஷயோ யோகின: பன்னகாஷ்ச்ச யே
கோபாலா கோபிகா வாபி நாரத் உத்தவ பார்சதை:
எல்லா தேவர்களும், முனிவர்களும், யோகிகளும், தேவ சர்ப்பங்களும், கோபாலர்களும், ஸ்ரீ கிருஷ்ணனின் நண்பர்களும், பக்தைகளுமான கோபிகைகளும், நாரதர், உத்தவர் போன்ற மற்றவரும் குடி இருப்பர்.

6.
சஹாயோ ஜாயதே ஷீக்ரம் யத்ர கீதா ப்ரவர்த்ததே 
யத்ர கீதா விசாரஷ்ச்ச பதனம் பாதனம் ஸ்ருதம் 
தத்ராஹம் நிஷ்சிதம் ப்ரித்வி நிவாசாமி சதைவ ஹி
எங்கெல்லாம் கீதை பாராயணம் செய்யப் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் உதவி உடனே கிடைக்கும். பூமியே! எங்கெல்லாம் கீதை கேட்கப்படுகிறதோ, கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறதோ, விவாதிக்கப் படுகிறதோ அங்கெல்லாம் நான் எப்பொழுதும் இருப்பேன்.

7.
கீதாஸ்ரையேஹம் திஷ்தாமி கீதா மே சோட்டமம் க்ரிஹம் 
கீதா ஞானம் உபாஸ்ரித்ய த்ரீன் லோகான் பாலயாம் யஹம்
நான் கீதையில் சரண் அடைகிறேன். கீதையே எனது சிறந்த இருப்பிடம்.கீதையின் ஞானத்தைக் கொண்டே, மூவுலகையும் நான் காக்கின்றேன்.

8.
கீதா மே பரமா வித்யா பிரம்மரூபா ந சம்ஷய:
அர்த்த மாத்ர அக்ஷரா நித்யா ச்வாநிர் வாச்ய பதாத்மிகா 
கீதை என்னுடைய உயர்ந்த கல்வி. அதுவே 
எந்த சந்தேகமும் இல்லாமல் பிரம்மத்தின் ரூபம் ஆகும்,
எப்பொழுதும் நிலைத்திருப்பது, 
பிரணவ மந்திரம் ஆகிய ஓம் என்னும் அரை மாத்திரை சொல் (இலக்கணத்தில் உள்ள அரை மாத்திரை பிரயோகம்), 
பரமாத்மாவின் குறை இல்லாத சிறப்பு. 

9.
சிதானந்தேன கிருஷ்னேன ப்ரோக்தா ஸ்வாமு கதோர்ஜுன
வேத த்ரயீ பர ஆனந்தா தத்வார்த்த ஞான சம்யுதா 
இது எல்லாம் அறிந்த பூஜ்ய கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் அவர் வாயால் அர்ஜுனனுக்குச் சொல்லப்பட்டது. இது வேதத்தின் சாரத்தைக் கொண்டுள்ளது. பரம ஆனந்தத்தைத் தரக் கூடியது.
கீதை ஆனது வேதம் மற்றும் உபநிஷத்தின் சாரத்தைக் கொண்டுள்ளது. எனவே இது எல்லா வயதினர்க்கும், எல்லா குணம் உடையவர்களுக்கும் உகந்த பொது மறை ஆகும்.

10.
யோ அஷ்டதசா ஜபேன் நித்யம் நரோ நிஷ்ச்சல மானசா:
ஞான சித்திம் ச லபதே ததோ யாதி பரம் பதம்
எவர் ஒருவர் பகவத் கீதையில் உள்ள பதினெட்டு அத்தியாயங்களையும் தினமும் பவித்ரமான, சலனமற்ற மனதுடன் பாராயணம் செய்கின்றாரோ, அவர் ஞானத்தில் பூர்ணம் அடைந்து பரம பதம் ஆகிய உயர்ந்த நிலையை அடைவார்.

11.
பாடே அசமர்த்த சம்பூர்ணம் தடோர்தம் பாடம் ஆசரேத்
ததா கோதா நஜம் புண்யம் லபதே நாட்ற சம்ஷயா
முழு பாராயணம் செய்ய முடியாவிட்டாலும், பாதி படித்தாலும் அவர் கோ தானம் செய்த பலனை அடைவார். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை.

Saturday, June 18, 2011

Bhagavath Gita - An Introduction

Among the different sects of Hindus, Bhagavath Gita is a Holy Book to be read and followed with great devotion. It is a Smriti - one that is to be realised by applying it to life's situation. Bhagavath Gita is part of Mahabharatha and is in the Bheeshma Parva as a series of conversation between Arjuna and Lord Krishna.

In the Mahabharatha war between Pandavas and Kauravas, Kaurava's army was more in numbers as compared to Pandavas. They were comfortable in numbers in the ratio of 11:7. That didn't mean all of the Kauravas supported Duryodhana whole heartedly. They knew he was wrong, but they had to be in Kaurava's side due to loyalty to Hasthinapura like (Bheeshma and Dronacharya), trick (Madra's king Shalya - maternal uncle of Nakula and Sahadeva) or friendship (Karna). The battle field was at Kurukshetra in present day Haryana. This Kurukshetra derived it's name from the King Kuru and is believed  that a person dying at this place will get Moksha immediately. All the kings of the Akhanda Bharatha of those times participated in this war on either of the sides except Balarama - Lord Krishna's elder brother who stayed neutral as both Bheema and Duryodhana are his disciples and Vidharba's king Rukma - Lord Krishna's brother-in-law and Rukmini's elder brother who was unwanted in either sides. In doing so friends, relatives and teachers were in the opposing sides and had to face each other in the battle - a not so comfortable situation. The war was a colossal damage. Only 7 survived from Pandavas - 5 Pandava brothers, Satyaki, Yuyuthsu and of course Lord Krishna and 3 survived from Kauravas - Aswathaama, Krithaverma and Kripachaarya. The war was scheduled to start on the Amaavasya day of the Margasheersha month of the Chandramana (lunar) calendar. Knowing fully well that this planetary position will be advantageous to Duryodhana, Lord Krishna had the moon disappear the previous day and made it Amaavasya. So the war started only on the Prathamai day of the Sukla Paksha of Margasheersha month.

Just before the start of the war, Arjuna asks his charioteer Lord Krishna to park the chariot in the middle of the battlefield so that he could see his opponents clearly. Doing so, he looks at them and sees his great grand father Bheeshma, Gurus Dronacharya and Kripacharya, maternal uncle Shalya and cousin brothers. He goes weak in his knees and feels so confused in his mind as to whether this war is worth to be won by killing all these dear people. Lord Krishna clears all of his confusions, explains the Karma, Bhakthi and Gyana Yoga (path) to be followed in life and makes Arjuna to be ready for the fight. This whole conversation is called as the Bhagavath Geetha. This is a Brahma Vidya (explaining the concept of Brahman) and a Yoga Shastra (explaining the path to be taken).

Let us next see how this was passed on to us after so many generations. During the Mahabharatha war, Hasthinapura's king and Kaurava's father - Dhritharasthtra who was blind was given the power to see all the happenings of the war - public or private happenings as a Gyana Dhristi by Veda Vyasa - the author of Mahabharatha. Dhritharasthtra declined the offer stating he didn't want to see the destruction and had his aide Sanjaya have this power. On the tenth day of the war, Bheeshma was felled by Arjuna with the help of Sikandi. At end of day, Sanjaya passed this information to Dhritharasthtra who in turn asked Sanjaya to tell all the heppenings from the start. Since this day - eleventh day (ekadashi) of the Sukla Paksha of Margasheersha month is the day Gita was first reported to the world it is celebrated as the Gita Jayanthi day. In our calendar, this comes a month ahead of the Vaikunta Ekadashi day.

It is said Veda Vyasa dictated Mahabharatha to Lord Ganesha who as a stenographer wrote it with his tusk on the Meru mountain. Later, sages Suka - son of Veda Vyasa and Vaisampayana - a disciple of Veda Vyasa (we remember him in the Dhyana shlokas of Vishnu Sahasranama in the Vaisampayana Uvacha verse), recited this to King Parikshith (when he was waiting for his death) and his son Janamajeya (when he did the parihara for killing snakes). Narada Maharishi recited this to Devas and Suta Maharishi recited to the Saunaka rishis in the Naimisharanyam. Even today Gita Jayanthi is celebrated in temples like Guruvayoor and the full 701 verses of Bhagavath Gita are recited.

A lot of wise men and saints have written Bhaasya (commentary) on this Bhagavath Gita like Adhi Sankara, Ramanujacharya etc. I am planning to write my commentary on this - an ordinary mortal's limited understanding of this great work. I am planning to start this on the coming Vyasa Poornima or Guru Poornima falling on July 15th 2011. There are 701 Shlokas in this Bhagavath Gita divided into 18 chapters and am planning to write it in sets of 10 with the audio, shloka and the meaning, making it to continue for 70 weeks. That tentatively will continue till Gita Jayanthi day of 2012 (sometime in the end of November 2012). The next 2 weeks will be concentrated on Gita Mahatmiyam which is in the Varaha Purana and the week after will be on Gita Dhyana.

May Lord Krishna give me the strength and energy to do this.
Sarvam Krishnaarpanamasthu.

Thursday, June 9, 2011

Sri Aaditya Hrudaya Stotram 3


21-31 ஸ்லோகங்களை ஒலி வடிவில் கேட்க

21.
தப்த சாமீ கராபாய ஹரயே விஸ்வ கர்மணே
நமஸ்தமோ அபிநிக்நாய ருசயே லோக ஸாக்ஷிணே
தூய தங்கத்தின் ஜொலிப்பைக் கொண்டவரே, அறியாமையை விரட்டுபவரே, ஜகத்தைப் படைத்தவரே, இருட்டை விரட்டுபவரே, மேன்மையின் உறைவிடமே, உலகிற்கே சாட்சி ஆனவரே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.


22.
நாஷயத்யேஷ வை பூதம் ததேவ ஸ்ருஜதி ப்ரபு:
பாயத்யேஷ தபத்யேஷ வர்ஷத்யேஷ கபஸ்திபி:
ராமா! மேலே சொன்ன கடவுள் மட்டுமே எல்லாவற்றையும் உண்மையில் அழித்தும், படைத்தும், படைத்தவற்றைக் காத்தும் வருகிறார். அவரே தனது கிரணங்கள் மூலம் வெப்பத்தை அளித்து மழையை அனுப்புகிறார்.

23.
ஏஷ ஸுப்தேஷு ஜாகர்தி பூதேஷு பரி நிஷ்ட்டித:                                
ஏஷ ஏவா அக்நிஹோத்ரம் ச பலம் சைவா அக்நிஹோத்ரிணாம்  
எல்லா உயிர்களிலும் வீற்றிருக்கும் அவர், அவர்களை உள்ளிருந்து இயக்குகிறார். அவ் உயிர்கள் உறங்கினாலும், அவர் விழிப்புடன் உள்ளார். அவரே புனித அக்னியில் இடப்படும் அர்க்கியம் ஆகவும் (அக்னிஹோத்ரம்), அச் செயலை செய்வதால், செய்பவர்களுக்கு கிடைக்கும் பலனாகவும் உள்ளார்.

24.
வேதாச்ச க்ருதவச் சைவ க்ரதூநாம் பலமேவ ச 
யாநி க்ருத்யாநி லோகேஷு சர்வ ஏஷ ரவி: ப்ரபு:   
அவரே வேதங்கள் ஆகத் திகழ்கிறார். அவரே தியாகங்கள் ஆகவும், அத் தியாகங்கள் மூலம் கிடைக்கும் பலனாகவும் திகழ்கிறார். எல்லா உயிர் இனங்களிலும் காணப்படும் எல்லாச் செயல்களிலும் சூரியக் கடவுள் ஆன அவரே செயல்படுத்துபவர் ஆக உள்ளார்.

பலஸ்ருதி - பாராயணம் செய்வதால் அடையும் பலன்கள்

25.
ஏனம் ஆபத்ஸு க்ருச்ரேஷு காந்தாரேஷு பயேஷு ச
கீர்தயந் புருஷ: கஷ்சித் ந ஆவஸீ ததி ராகவ
சூரிய பகவானின் மேன்மையை பாடும் எந்த ஒருவரும், எப்படிப்பட்ட பெரும் துயரிலும், வழி தொலைந்தாலும், கஷ்ட காலத்திலும், எந்த துக்கமும் அடைய மாட்டார்கள்.

26.
பூஜயச்வைநம் ஏகாக்ரோ தேவதேவம் ஜகத்பதிம்
ஏதத் த்ரி குணிதம் ஜப்த்வா யுத்தேஷு விஜயிஷ்யஸி
தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவராகத் திகழும் ஜகத்தின் அதிபதியை, மனதை ஒருமுகப் படுத்தி வணங்குவதன் மூலம், இம் மந்திரங்களை மூன்று முறை பாராயணம் செய்வதன் மூலம், ஒருவர் யுத்தங்களில் வெல்ல முடியும்.

27.
அஸ்மின் க்ஷணே மஹாபாஹோ ராவணம் த்வம் வதிஷ்யஸி 
ஏவமுக்த்வா ததா (அ)கஸ்த்யோ ஜகாம் ச யதாகதம் 
பலசாலியான ராமா! இந்த நொடியில் உன்னால் ராவணனைக் கொல்ல முடியும். இவ்வாறு சொன்ன அகஸ்த்ய மகரிஷி, தான் வந்த வழியே திரும்பிச் சென்றார்.


28.
ஏதத் ஸ்ருத்வா மஹா தேஜா: நஷ்ட ஷோகோ (அ)பவத் ததா 
தாரயா மாஸ ஸுப்ரீதோ ராகவ: ப்ரியதாத்மவான் 
இந்த அறிவுரையைக் கேட்ட அளவிட முடியாத பலத்தைக் கொண்டவனும், அடங்கிய மனமும் கொண்ட ஸ்ரீ ராமன், தனது மனத் துயர் உடனே நீங்கப் பெற்றான். மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைந்த அவன் இந்த ஆதித்ய ஹ்ருதயம் பாராயணத்தை தனது மனதில் இருத்திக் கொண்டான்.


29.
ஆதித்யம் ப்ரேக்ஷ்ய ஜப்த்வா து பரம் ஹர்ஷம் அவாப்தவான் 
த்ரிராசம்ய ஷுசிர் பூத்வா தநுர் ஆதாய வீர்யவான்
பகவத் நாமாவை உச்சரித்து நீரினால் ஆசமனம் செய்த பின்னர் சுத்தி அடைந்து சூரியனை உற்று நோக்கி, இந்த மந்திரத்தை மீண்டும் பாராயணம் செய்து பலசாலியான ஸ்ரீ ராமன், கையில் தனது அம்பை ஏந்தி மிகுந்த சந்தோசமாக உணர்ந்தான். 


30.
ராவணம் ப்ரேக்ஷ்ய ஹ்ருஷ்டாத்மா யுத்தாய ஸமுபாகதம் 
ஸர்வ யத்நேந மஹதா வதே தஸ்ய த்ருதோ(அ)பவத் 

தனது கண்களை ராவணன் மீது செலுத்திய ஸ்ரீ ராமன், மனதில் மகிழ்ச்சியுடன் யுத்த களத்தில் முன்னேறி, ராவணனை வெற்றி கொள்ளும் உறுதியோடு, ஒருமுகப் பட்ட முயற்சியோடு நின்றான். 

31.
அத ரவி ரவதாந்  நிரீக்ஷ்ய ராமம் 
         உதிதமநா: பரமம் ப்ரஹ்ருஷ்யமாண:
நிஷிசர பதி ஸம்க்ஷயம் விதித்வா 
         ஸுரகணம் மத்யகதோ வசஸ் த்வரேதி

ஸ்ரீ ராமன் அவ்வாறு ராவணனை அழிப்பதில் உறுதியோடு, மன சஞ்சலம் ஏதும் இன்றி நிற்பதை மனதில் மகிழ்வோடு நேரில் கண்ட இருட்டைப் போக்கும் சூரிய பகவான், பிற கடவுளர்களின் மத்தியில் நின்று கொண்டு 'ஆகட்டும் சீக்கிரம்' என்று உரைத்தார். 

இதி ஆதித்யஹ்ருதயம் மந்த்ரஸ்ய 

இதுவே ஆதித்ய ஹ்ருதயம் மந்திரம் ஆகும்.
Wednesday, June 8, 2011

Sri Aaditya Hrudaya Stotram 2

11-20 ஸ்லோகங்களை ஒலி வடிவில் கேட்க:

11.
ஹரிதஸ்வ: ஸஹஸ்ரார்ச்சி: ஸப்த ஸப்திர் மரீசிமாந்   
திமிரோந் மததன் சம்பு: த்வஷ்டா மார்த்தண்ட அம்ஷுமான் 
உடையவர், இருளை அகற்றுபவர், மங்களத்தின் ஆதாரம், பக்தர்களின் துயரைப் போக்குபவர்,  பிரபஞ்சம் ஆகிய அண்டத்திற்கு உயிர் ஊட்டுபவர்.

12.
ஹிரண்ய கர்ப்ப: சிசிர: ஸ்தபநோ பாஸ்கரோ ரவி:
அக்நிகர்ப்போ (அ)திதே: புத்ர: சங்க: ஷிஷிர நாசந:

அவரே தலைவர். அவரே ஹிரண்யகர்பன், ஷிஷிரஸ்தபன், பாஸ்கரன், ரவி என்றும் அறியப்படுகிறார். அவர் தன்னுள்ளே அக்னியைக் கொண்டுள்ளார். அதிதியின் புத்திரர் ஆன அவர், குளிரை போக்குபவர். 


13.
வ்யோமநாதஸ் தமோபேதீ ருக் யஜுஸ் ஸாம பாரக:
கந வ்ருஷ்டிர் அபாம் மித்ர: விந்த்யவீதீ ப்லவகம் அ:
அவரே சொர்கத்தின் தலைவர், இருளை நீக்குபவர், ரிக், யஜுர் மற்றும் சாம வேதத்தில் தேர்ந்தவர், கன மழையினை பெய்விப்பவர், நீரின் நண்பர், தனது தனி பாதையில் வேகமாக சஞ்சரிப்பவர்.

14.
ஆதபீ மண்டலீ ம்ருத்யு: பிங்கள: ஸர்வதாபந:         
கவிர் விஸ்வோ மஹா தேஜா ரக்த: ஸர்வ பவோத்பவ:
அவர் ஒளி வட்டத்தால் அலங்கரிக்கப்பட்டவர். அவரே காலன், பிங்களன், அனைத்தையும் அழிப்பவர், எங்கும் நிறைந்திருப்பவர், எல்லாம் ஆனவர், சிறந்த புத்திசாலி, தேஜஸ் உடையவர், எல்லா உயிரிங்களுக்கும் ஆதாரம் ஆனவர்.


15.
நக்ஷத்ர  க்ரஹதா ராணாம் அதிபோ விஸ்வ பாவந:
தேஜஸாமபி தேஜஸ்வீ த்வாதஷாத்மந் நமோ(அ)ஸ்து தே
அனைத்து கிரஹங்களையும், நட்சத்திரங்களையும் இயக்குபவர், அனைவரையும் படைப்பவர், சிறந்தவர்களிடையே ஒளி வீசுபவர். பன்னிரண்டு வடிவில் (ஒரு ஆண்டின் பன்னிரண்டு மாதங்கள் என்ற உருவில்) தோன்றுபவரே, கடவுளே! உங்களுக்கு எங்களின் வணக்கங்கள். 


16.
நம: பூர்வாய கிரயே பஷ்சிமா யாத்ரயே நம:
ஜ்யோதிர் கணாநாம் பதயே திநாதி பதயே நம:  
கிழக்கு மலைத்தொடராகவும், மேற்கு மலைத்தொடராகவும் தோன்றும் உங்களுக்கு எங்களின் வணக்கங்கள். சிறந்தவர்களின் தலைவராகவும், பகலின் அதிபதியாகவும் உள்ள உங்களுக்கு வணக்கங்கள். 

17.
ஜயாய ஜய பத்ராய ஹர்யஸ்ரவாய நமோ நம:
நமோ நம: ஸஹஸ்ராம்ஷோ ஆதித்யாய நமோ நம:

வெற்றியை அளிப்பவரே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.
வெற்றி மூலம் கிடைத்த மகிழ்ச்சியே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.
பச்சைக் குதிரைகளை உங்களின் ரதத்தில் பூட்டிய தேவரே, அதிதியின் புத்திரரே, ஆயிரம் கிரணங்களை உடையவரே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.

18.
நம உக்ராய வீராய ஸாரங்காய நமோ நம:
நம: பத்ம ப்ரபோதாய மார்த்தாண்டாய நமோ நம:                    

புலன்களை அடக்குபவரே, வீரரே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.
பிரணவ மந்திரமாகிய 'ஓம்' குறிப்பிடும் உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.
தாமரையை மலரச் செய்பவரே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.
மார்தாண்டவராகிய (உக்ரமானவர்) உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.

19.
ப்ரஹ்மேஷாநா அச்யுதேஷாய ஸூர்யாய ஆதித்ய வர்ச்சஸே
பாஸ்வதே ஸர்வ பக்ஷாய ரௌத்ராய வபுஷே நம:                          

பிரமன், சிவன் மற்றும் அச்சுதனின் தலைவரே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.
சூரியக் கடவுளாக சூரிய வெளியில் உறையும் ஆன்மீக விளக்கே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள்.
ஒளி வீசுபவரே, அனைத்தையும் உள் வாங்குபவரே, ருத்ரனாகத் தோன்றி அறியாமையை விரட்டுபவரே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள். 

20.
தமோக்நாய ஹிமக்நாய ஸத்ருக்நாய அமிதாத்மநே
க்ருதக்ந ஹனாய தேவாய ஜ்யோதிஷாம் பதயே நம:      
இருளை விரட்டுபவரே, குளிரை போக்குபவரே, எதிரிகளை அழிப்பவரே, எல்லை இல்லாதவரே, நன்றி மறந்தவர்களை அழிப்பவரே, எல்லா ஒளிக்கும் அதிபதியே! உங்களுக்கு வணக்கங்கள். 

Tuesday, June 7, 2011

Sri Aaditya Hrudaya Stotram 1

1-10 ஸ்லோகங்களை ஒலி வடிவில் கேட்க

1.
ததோ யுத்த பரிஷ்ராந்தம் ஸமரே சிந்தயா ஸ்திதம் 
ராவணம் சாக்ரதோ த்ருஷ்ட்வா யுத்தாய ஸமுபஸ்திதம்
தேவையான ஆயத்தங்களுடன் யுத்தத்திற்குத் தயாராக தன் முன்னே நிற்கும் ராவணனைக் கண்டு, போரில் எப்படி வெல்வது என்ற எண்ணங்களினால் மூழ்கடிக்கப் பட்டு, சண்டையினால் களைப்புற்று நின்று கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ராமனைப் பார்த்து


2.
தைவ தைச்ச ஸமாகம்ய த்ரஷ்டும் அப்யாகதோ ரணம்
உபாகம்யா பிரவீத் ராமம் அகஸ்த்யோ பகவாந் ருஷி:
பிற தேவர்களுடன் யுத்தத்தைக் காண வந்திருந்த பூஜ்ய மகரிஷி அகஸ்த்யர், ஸ்ரீ ராமனை நெருங்கி இவ்வாறு கூறினார்

3.
ராம ராம மஹாபாஹோ ஸ்ருணு குஹ்யம் ஸநாதனம்
யேந ஸர்வாந் ரீந் வத்ஸ ஸமரே விஜயிஷ்யஸி 

ராமா, சிறந்த வீரனான, பெருந் தோள்களை உடைய ஸ்ரீ ராமா! எக்காலத்திற்கும் ரகசியமான ஒன்றை நீ கேட்பாயாக. இதன் மூலம் என் குழந்தாய்! யுத்த களத்தில் எல்லா எதிரிகளையும் உன்னால் வெல்ல முடியும்.


4.
ஆதித்ய  ஹ்ருதயம் புண்யம் ஸர்வ சத்ரு விநாசனம்
ஜயா வஹம் ஜபேந் நித்யம் அக்ஷயம் பரமம் சிவம்
இதன் பெயர் ஆதித்ய ஹ்ருதயம். இது பவித்திரமானது, எதிரிகளை அழிக்க வல்லது, வெற்றியை அளிக்கவல்லது, காலா காலத்திற்கும் நிலைத்து இருப்பது மற்றும் ஆசீர்வதிக்கப் பட்டது. ஒருவர் இதை கண்டிப்பாக பாராயணம் செய்ய வேண்டும்.


5.
ஸர்வ மங்கள மாங்கல்யம் ஸர்வ பாப ப்ரநாசனம் 
சிந்தா சோக ப்ரஷமணம் ஆயுர் வர்தநம் உத்தமம்
இது வரங்களிலேயே சிறந்த வரமாகவும், எல்லா பாவங்களையும் போக்க வல்ல சிறந்த சாதனமாகவும், மனதில் உள்ள துயரையும், கிலேசத்தையும் போக்க வல்லதும், நீண்ட ஆயுளை அளிக்க வல்லதும் ஆகும்.

6.
ரஷ்மி மந்தம் ஸமுத்யந்தம் தேவாஸுர நமஸ்க்ருதம்
பூஜயஸ்வ விவஸ்வந்தம் பாஸ்கரம் புவனேஸ்வரம்

உலகிற்கெல்லாம் அதிபதியாகவும், கிரணங்களை சூடியவரும், தேவர்களாலும், அசுரர்களாலும் வணங்கப்படுபவரும், இவ்வுலகை பிரகாசிக்க வைப்பவரும் ஆன உதிக்கின்ற சூரியக் கடவுளை நீ வணங்குவாயாக. 

7.
ஸர்வ தேவாத் மகோ ஹ்யேஷ: தேஜஸ்வீ ரஷ்மி பாவந:
ஏஷ தேவா ஸுரகணாந் லோகாந் பாதி கபஸ்திபி:
எல்லா கடவுளர்களையும் அவர் தன்னுள்ளே கொண்டுள்ளார். அவர் பிரகாசமாகவும், எல்லா தேவர்கள், அசுரர்கள் மற்றும் அவர்களின் உலகை தனது கிரணங்களால் படைத்தும், காத்தும் வருகிறார்.

8.
ஏஷ ப்ரஹ்மா ச விஷ்ணுஷ் ச சிவ: ஸ்கந்த: பிரஜாபதி:      
மஹேந்த்ரோ தநத: காலோ யமஸ் ஸோமோ ஹ்யாபாம் பதி:
அவரே பிரமன் , விஷ்ணு, சிவன், ஸ்கந்தன், படைக்கும் பிரஜாபதி, மகேந்திரன், செல்வத்தின் அதிபதி குபேரன், காலன், யமன், சோமன் மற்றும் வருணன்.

9.
பிதரோ வஸவஸ் ஸாத்யா ஹ்யா ஸிவநௌ மருதோ மநு:
வாயுர் வஹ்நி: ப்ரஜா ப்ராண ருது கர்தா ப்ரபாகர:   
அவரே பித்ரு, அஷ்ட வசுக்கள் , பன்னிரண்டு சந்தியைகள், இரண்டு அஷ்வினிகள், மனு, வாயு, அக்னி, ஜகத்தின் உயிர் மூச்சு, ருதுக்களின் (காலங்களின்) காரணி, ஒளியின் இருப்பிடம். 

10.
ஆதித்ய: ஸவிதா ஸூர்ய: கக: பூஷா கபஸ்திமாந் 
ஸுவர்ண ஸத்ருஷோ பாநு: விஷ்வரேதா திவாகர:    
அவர் ஆதிதியின் புதல்வர், எல்லோரையும் படைப்பவர், சூரியக் கடவுள், சொர்கங்களில் பயணிப்பவர், அனைவரையும் போஷிப்பவர், கிரணங்களை உடையவர், பொன்னிறத்தில் உள்ளவர், புத்திக்கூர்மை உள்ளவர், ஜகதிற்கே ஆதாரம் ஆனவர், பகலை உருவாக்குபவர்.

Thursday, June 2, 2011

Sri Aaditya Hrudayam - Introduction

In the Mahabharatha, once the Kurukshetra war was over, Yudhistira went to his great grand dad Bheeshma who was lying in a bed of arrows, waiting for the start of Uttaraayana period to attain moksha. Yudhistira sought advice from Bheeshma on Rajya Paripalana and Dharma Paripalana. The advice given on the Dharma Paripalana is part of what we recite today as Vishnu Sahasranaama. At the end of the advice, Yudhistira had a very valid doubt - 'Will people have the patience and time to recite this Naamavali ?'. Bheeshma gave a short cut for that. As long as the following shloka is recited, that is equivalent of reciting the 1000 names of Lord Vishnu.
ஸ்ரீ ராம ராம ராமேதி ரமே ராமே மனோரமே
சஹஸ்ர நாம தத்துல்யம் ராம நாம வரானனே 

For ordinary mortals like us, Raama naama is the solace. But in reality, even that Raama at one point was so engrossed in mental agony and disturbance, that he had to seek comfort from Aaditya - the Sun God. Let us look at that glory of Sun God said in the words of Agastya Maharishi in the Shloka of Aaditya Hrudayam.

In the Yudha Kaanda of Raamayana, Raama built the bridge to reach Lanka and all set for the war with the Lankan emperor Raavana. At that time Raama was disturbed by the might of Raavana and about his perceived mismatch in fighting with him. Even though he is an Avatara of Lord Vishnu, he wasn't aware of it at that time. (He came to know of it only during Sita's AgneePariksha). He has this Mana Klesha (mental doubt) about how he is to go ahead with the war against an Emperor who has all the Asthras and Shastras while he has just a Vaanara Sainya as army. At this time Maharishi Agastya appeared before Raama and advised him to pray to Sun God Aditya and recited Aaditya Hrudayam. Hearing this Shloka Raama got emboldened and ready to face Raavana.


Sun God Aaditya is the devata visible to us in our daily life. It is the source for all the living beings. Without him, this whole universe cannot survive. He travels in a chariot pulled by Seven Horses driven by a charioteer Aruna. Some say the morning and evening hues of the Sun rays are Aruna and recite Aruna Paarayanam for Aruna. We recite Gayathri mantra in our Nithya Karma Sandhyavandanam. 'Gaya' means singing / song and 'tra' means Protection. So Gayathri means a song for our protection. The meaning of this Gayathri mantra is - 'I meditate upon the most adorable luster of the Sun God which is the source of the functions of our intellect'. We are meditating upon this Sun God as the Parabrahma - the goal of our life. In the Maadhyaneekam prayer of Sandhyavandanam, Sun worship is a part. We fold our fingers in a particular fashion to form a hole in between and through this we look at Sun to recite few Shlokas. This is also good for the eye-sight. Even in Astrology, Sun plays an important part in the Horoscope chart. It is said Sun's position in the chart is the basis for the relationship with father.

If we recite this Aaditya Hrudayam daily before sunrise in the Brahma-Muhoortha period it is great. If not do the recitation around noon or atleast on a Sunday, This will give mental courage, strength and victory over enemies. Let us look at each of the Shlokas and its meaning in the coming parts.


Wednesday, June 1, 2011

Pittsburgh Sri Venkateshwara Temple

In this next edition of Temples of North America series, we are going to look at one of the first temples in North America - Pittsburgh Sri Venkateshwara Temple.ஆகாசாத் பதிதம் தோயம் யதா கச்சதி சாகரம்
சர்வ தேவ நமஸ்காரம் ஸ்ரீ கேசவம் பிரதி கச்சதி
Just like all the water from the skies flow towards the ocean, let the Namaskaarams to all the Devathas go to Lord Keshava.


This temple is located in a place called Penn Hills, a suburb of Pittsburgh - the Steel Town of USA in the mid-eastern state of Pennsylvania. Situated atop a hill - though a smaller one as compared to the Seven Hills of Tirupathi this temple's initial Kumbabishekam was held in June 1977. 34 years down the road this attracts visitors from all over the USA and the neighboring Canada. I personally have been visiting this temple since 1998 and in this 13 years itself have seen good expansion in building and also devotees.

There are two entrances to this temple, one from the white stoned main RajaGoburam and the other from the sideways from the parking lot. When we enter from the side entrance, there is a large outer corridor with sitting benches and also the place to leave our footwear. We enter through the Devasthanam office, climb a few steps and reach the shrine of Lord Ganesha. The entrance from the RajaGopuram also leads to the same place. There is a sculpture of Gita Upadesha in the wall. Doing our Thoppukaranams to Lord Ganesha, we climb  a few more steps to reach the inner Prakaram of the temple and the Dwajasthamba. Let us do our Namaskarams to the Dwajasthamba and enter the Temple. As compared to other temples, this is a small hall consisting of 4 deities only. Facing Northwards are the three Sanctum - Sanctorums of Goddess Mahalakshmi (Padmavathi), Lord Venkateshwara (Balaji) and Goddess Bhoodevi (Andal) from left to right in that order. Directly facing the Lord on the other side is a small shrine of Garuda and Hanuman - the two vahanas of Lord Vishnu. These two are also called as Periya Thiruvadi and Chinna Thiruvadi respectively as they carried the Holy Feet of the Lord. Let us do our Pranaams and Namaskarams to all the deities and sit in Meditation. As per the schedule, normally 3 kaala prayers are being conducted - starting with Suprabatham (waking up the Lord singing Venkatesha Suprabatham), periodic Archanas in between, Thirumanjanam (Abishekam) around noon and Evening Prayers concluding with Sayanotsavam (putting the Lord to bed). The Alankarams of the Lord are a feast to the eyes. On Long weekends, there is also a Swarna Rathotsavam where a golden chariot carries the Lord and his consorts around the temple accompanied by the chanting of Vishnu Sahasranamam, Purusha Suktham, Sri Suktham, Narayana Suktham and Bhoo Suktham. 

Exiting the main hall of the temple, we come back to the Dwajasthamba and do the Parikrama (circumambulation) of the Inner Prakara. On the left side of the Prakara is a swing on which the Kalyaana Utsavam (Celestial Wedding of the Lord Venkateshwara with Sri Devi and Bhoo Devi) is conducted at scheduled times. It is said of all the Dhaanams (gifts), Kanya Dhaanam (gifting a spinster in marriage) is the best. By doing this Kanya Dhaanam, 21 generation's (10 previous genrations + current generation + 10 future generations) sins can be wiped away. In this Utsavam, devotees are assuming the role of Sri Devi and Bhoo Devi's parents and give them in marriage to the Lord. Roughly to the back of the Venkateshwara Sannidhi is a white circle on the ground. Standing there and looking upwards at the glass ceiling placed above we can have the Darshan of the Raja Gopuram. A few wooden Vahanas of the Lord and placed here for use during festivals. On the right side of the Inner Prakara, we have the picture and statue of Lord Satyanarayana. Satyanarayana Utsavam is conducted here at scheduled timings. This is done for material and spiritual prosperities.

Completing our worships we leave the temple again through the Devasthaanam office where tickets for the various pujas, Shloka books and gold/silver coins of the deities are sold. Temple Prasaadams are distributed in the lower level which also serves as the Temple Cafetaria. 

This temple is ably managed by the Management Board and Volunteers, streamlining the various activities. The URL for this temple is at http://www.svtemple.org

Naraayanayeti Samarpayaami.